(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) وران محل -
دسولې جرګه او بشری جنایتونه (دوه شعرونه) -
يو بغاوت -
د سوات ، دير اؤ د بونېر د سردرو ګلونو -
کوم زخم ئې اوژاړمه -
فریاد -
پښتونخوا -
غزل -
د پښتونخوا په سيمه -
هايکو -
مسیحا -
دسولې جرګه -
لېونی کيږم -
اختردي مبارک شه -
غزل -
نوی هايکو ګانی -
غزل -
غزل -
څلوريزه : د پښتو ادب ښاغلې -
سيالي -
د سوات متاثرينو په حقله يو نظم -
د ښاغلی خوستوال په زړه پوری شعرونه -
بشري جنايتونه -
ځنکدن ته می -
موقعه -
ګرانه ننګرهاره -
غوږ دې نيسه ولسمشره -
تنها -
د ازادۍ څلى -
نظم -
غزل -
د سوات غږ -
د قبر رنګ -
د کونړ سیند مشاعری ته راغلی شعرونه -
دوحدت ترجمان -
د رب غني سره نزدوالي و قربوالي 8 منصبونه -
غزل -
د ښاغلی انجنیرعبدالوکیل متین په ښکلي غزلونه -
غزل -
غزل -
د ښاغلی سمیع الدین افغانی ځو ښکلی شعرونه -
غزل -
د بيټ نيکۀ دعا -
غزل -
تړلې نغمې -
ملنګي د وهۍ ( لوبه ولسي سندره) -
د ښاغلی سمیع الدین افغانی په زړه پوری څو شعرونه -
وطنه -
د سوات ، دير اؤ د بونېر د سردرو ګلونو -
دری غزلی -
 بېرته شاته