(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) [16.Mar.2018 - 09:29] دقدرتونو ربه -
[16.Mar.2018 - 09:26] زورور -
[16.Mar.2018 - 09:23] غزل -
[15.Mar.2018 - 15:08] زمالاليه زه وړه خونۀ يم -
[15.Mar.2018 - 15:04] مبارکي -
[15.Mar.2018 - 15:02] پاچا اشرف غني -
[15.Mar.2018 - 14:54] ګورکڼ -
[15.Mar.2018 - 14:48] دجنت حورې -
[15.Mar.2018 - 14:47] پخلاېنه -
[15.Mar.2018 - 13:35] غزل -
[15.Mar.2018 - 13:32] پښتون غورځنګ -
[15.Mar.2018 - 13:09] کمپيوټر -
[15.Mar.2018 - 13:07] پښتونه پاڅه -
[15.Mar.2018 - 13:05] پښتانه -
[15.Mar.2018 - 13:00] غزل -
[15.Mar.2018 - 12:53] دمستۍ وار -
[12.Mar.2018 - 16:42] د زبیح الله شریفي -
[12.Mar.2018 - 16:36] توکل -
[12.Mar.2018 - 16:33] لوچک یا پوچک -
[05.Mar.2018 - 21:27] آې ذکيه لېونيه! -
[27.Feb.2018 - 11:21] غزل -
[27.Feb.2018 - 11:19] فتنې -
[27.Feb.2018 - 11:11] غزل -
[27.Feb.2018 - 11:08] پشتین ته -
[27.Feb.2018 - 11:05] مینه -
[24.Feb.2018 - 14:40] لمر اوسپوږمۍ -
[24.Feb.2018 - 12:43] فیصله -
[24.Feb.2018 - 12:41] اکوبکو -
[24.Feb.2018 - 12:39] غزل -
[24.Feb.2018 - 12:36] جونګړه -
[24.Feb.2018 - 12:35] شعر -
[24.Feb.2018 - 12:32] رخنه ګر -
[24.Feb.2018 - 12:30] دوطن مینه -
[24.Feb.2018 - 12:28] غني، غني ته -
[24.Feb.2018 - 12:24] ګام زمونږ -
[24.Feb.2018 - 12:19] څه غواړم -
[24.Feb.2018 - 12:07] ټوله مینه، مینه -
[19.Feb.2018 - 07:55] سپېنه کوتره -
[13.Feb.2018 - 20:33] د زبیح الله شریفي -
[13.Feb.2018 - 20:24] دمولۍ وحدت لیونی -
[30.Jan.2018 - 11:22] روغه سټه -
[30.Jan.2018 - 11:19] غزل -
[30.Jan.2018 - 11:18] شین طوطي -
[30.Jan.2018 - 11:13] غزل -
[30.Jan.2018 - 11:10] داستا سترګوکې -
[30.Jan.2018 - 11:08] ژوندون -
[26.Jan.2018 - 13:06] مشاورین -
[26.Jan.2018 - 12:53] افغانان یو -
[26.Jan.2018 - 12:52] له اټک تر کندهاره -
[26.Jan.2018 - 12:49] ميرات شوي ګودرونه -
 بېرته شاته