(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) په زړه کباب ا جمل خټک ته -
شړلې مسکا -
غزل -
څو شعرونه -
دوه غزلي -
غزل -
غزل -
دکلی مسا فرموچی تمام کلی ته راشی -
په ايران کې سر په دار -
د سولې دښمن -
دسولې جرګه -
خو ته را نه غلې -
د کونړ د سیند فریاد -
تیر وختونه او د ميــنې لار -
څلوريزه -
غزل -
ډالۍپښتون ارمان ته -
ازادشعر -
غزل -
ملګري -
د اجمل خټګ به یاد -
مورې -
شئ یو موټی یو اواز -
د امداد الله خیال څوغزلونه -
خواستونه -
غزل -
د گلو پسرلى دى -
دا څوک دي؟ -
دښاغلی علی خان شعرونه تازه شول -
خپل ښائېست -
پسرلی ته هرکلی -
نیمګړي ارمانونه -
مبارک شه -
غزل -
د پښتون قام -
کبير ستوري ته -
څلوريزه : خدايه ډېرکړې پښتانه په دې جهان -
اوښکه شې ګلۍ شې -
قهرمان شهيده -
خېبرپښتونخوا -
د پښتنو پښتو نستانه -
پسرلۍ -
خیبر د پښتونخواه شو، پښتونخواه شوه د خیبر -
پښتونخوا -
پښتونخوا -
د ارمان څلی -
ته به ګرځې داسې ښکلی زه به مړ يم -
امن او ښکلا -
خپل ښائېست -
ضدي -
 بېرته شاته