(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) د سوات غږ -
د قبر رنګ -
د کونړ سیند مشاعری ته راغلی شعرونه -
دوحدت ترجمان -
د رب غني سره نزدوالي و قربوالي 8 منصبونه -
غزل -
د ښاغلی انجنیرعبدالوکیل متین په ښکلي غزلونه -
غزل -
غزل -
د ښاغلی سمیع الدین افغانی ځو ښکلی شعرونه -
غزل -
د بيټ نيکۀ دعا -
غزل -
تړلې نغمې -
ملنګي د وهۍ ( لوبه ولسي سندره) -
د ښاغلی سمیع الدین افغانی په زړه پوری څو شعرونه -
وطنه -
د سوات ، دير اؤ د بونېر د سردرو ګلونو -
دری غزلی -
د ښاغلی محمود خان طاهر خټک په زړه پوری شعرونه تازه شول -
تور مخې -
غزل -
اجمل خټک بابا -
حــريت -
د ښاغلی ببرک دقیق شفیق په زړه پوری څو شعرونه -
د ښکلا دري -
د نقیب الله خوستوال څو شعرونه -
غزل -
شعر -
د مینې سیلاب -
څلوريځي د کبير ستوري د دريم تلين په ياد -
د ارواښاد ډاکتر کبیر ستوری د دریم تلین په ياد -
دا هيـر نکړی ملګرو -
رښــــتيا -
مور -
بدن -
د رڼاګانو د اسـمان ستوری -
کنړ سيندزرلښت حفيظ -
غزل -
کوډې -
غزل -
دکونړ سينده! -
سپــــرلیه -
ته يې دوست د پاک الله عبدالرحمانه -
دخلکو غږ -
د خوښۍ خبر به نه وي ؟ -
نظم، زما سوات -
وګـوره تـه ماتـه ستا نظر کې څنګه ښکارم -
دخپلواکۍ نامتو مشر غازى مير زمان خان -
پسرلی ته، نظم او یو ازاد شعر -
 بېرته شاته