(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) ژوندون نلري بقا -
انځوریز شعرونه -
د کبیر ستوری په یاد -
غزلي -
غزل -
غزل -
د قسمت بڅری -
وجود مې اور اخستی -
خوب -
پښتون دى وژل کيږى -
پښتو انځوریزی لنډئ -
ما ګل درته نیولی دی د مـــــینی په دستور -
مونږ ته په خپلو مټو مات راکوی -
د پښتنو ژوند -
سيد خېر محمد عارف صا حب ته -
د ښاغلی علی خان یو څو په زړه پوری شعرونه -
سهامی شرکت -
بيا به ددې پيړۍ خبرې کوو -
غزل -
بدقسمته ښځه -
غزل -
سلاح په پارلمان يوه هايکو -
عالمی ضمير په نوم -
هلک او جنۍ -
پښتنو راویښ شی -
مسافر شهيده -
جنــــــازه كلــي تـــــه راورسېــــــده -
مونږه هسې خداي ساتی -
ټوپکه مات شې -
آزاد افغانستا ن -
د غوړېدلو هیله -
ساده ګان -
ظالمانو نور بس کړی دا جګړی ؟ -
پيوند -
زما دلبر -
غزل -
شکمن -
قسمت دي خــــــاوري وخوره -
نه مې جرګې شته نه مې هاغه شملور پښتانه -
پارلمان ته کاند يد -
غزل -
مشرتوب -
غزل -
بی سره پښتون -
پښتنو زه ستاسو خوږه پښتویمه -
دښکليوتررخساره -
يوه هايکو -
زما هیواده -
نوى پارلمان -
دا څه حال دی ؟ -
 بېرته شاته