(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

وینې بهېږي

[11.Dec.2017 - 15:56]

بیږي وینی په د وطن کې

اخیر تر سو به دا قتلی قیتال وي دا وژنی په د وطن کې

د چالپاره د بی ګنا انسانانو به بیږي وینی په د وطن کې

هیڅ انسانیت شرافت په خلکو کې پاتی نه شو د افغانیت غیرت

ڼنګ لمنزه لاړو د خوارغریب شولی خرابی خونی په د وطن کې

منافقیت دروغ چل فریب ریشوت بی عدالتي زیات شوی که په هر رنګ

وي باید پیسې پیدا کړي پیسې له هرڅه ورباندی دي ګرانی په د وطن کې

د وطن او د خلکو انسانیت اخلاق ښتوب خیدمت ته هیڅ څوک فکر نه کوي ټول

په بی ځایه غلت احمقانه سیاست کې ډوب دي د ځوانانو وینی روانی په د وطن کې

بیا چی سیاستوال لیکوال شاعر ته ووایې چی طالیب داعش اشرار ته هم یو څه ووایه

بیا ګونګئ شي سترګی مړی اچولي وي تر سو به کوو خبری پوچی پمنی په د وطن کې

د جنګ جګړو زمونږ علم تعلم تربیه اخلاق انسانیت راخراب کړ نسل نسل یی تبا برباد کړ 

دا جګړی نه خلاسیږي تر سو چی وي ته په واک کې هی اشرف غني ارمونی په د وطن کې

د دنیا ټول جندرالان شپږسوه نه دي یواځی د پنجشیر د ولایت جندرالان شپږسوه دي دا ټلوالی

نور بی سواده لڼډغر چی په واک کې دي ذبیح الله څنګه به نه وي غلا بی امنۍ په د وطن کې

سرليک ؛ شعر

متن ؛ ناټو امریکا سوله به څنګه راشي ؟

چی وردو کې بی سواده بی مسلک دیرش کلن هالکان جندرالان وي امنیت سوله به څنګه راشي 

چی د شمالي ټلوالی بی سواده لڼډغرانو په لاسکې وي د وردو سلایت سوله به څنګه راشي 

یواځی د پنجشیر د ولایت بی سواده جندرالنو شمیر شپږ سوه دی او د دونیا د ټولو جندرالانو

شمیر شپږسوه نه دی د سي ای یی ایجڼټ اشرف غني کې فساد دی پټوي حقیقت سوله به څنګه راشي 

هی افغانه ناتو او امریکا د خپلو ګټو لپاره راغلي دوۍ خپل مملکت کې چی تشناب هم پاکوي باید دیپلوم

ورته ولري نو ولی بی سواده بی مسلکه اشرارو ته وسپارلی زمونږ سرنویشت سوله به څنګه راشي 

ولسوال قومندان د امنی والي د پارلمان وکیل وزیران دا ټول بی سواده بی مسلکه احمق اشرار دي ناټو او امریکا

ته ښه پته دی چی دوۍ څه کار کولی نه شي چی روان وي داسی جهالت  سوله به څنګه راشي 

لوی مثال یی ظاهر قدیر دوستم خر امروالله سالح عطا نور بدماش د رباني عبدالله ځوی دی ناټو او امریکا

وبه خړوي مایان په کې نسي دټولو بی سوادو اشرارو پسی د دوۍ ده هیمایت سوله به څنګه راشي 

زه ناټو او امریکاته دا وایم چی تاسی په اورپا امریکا کې یو نفر بی مسلکه بی سواده وزیر ریس مامور 

   داریکتور جندرال راوښیی بیا مونږ باندی ولی ریشخندي وهۍ ولی کوۍ منافیقت سوله به څنګه راشي 

ناټو او امریکا نور پیلانونه لري په د ګډوډي کې د جنګ جګړو کې په دوۍ یی څه دواړه خواوو ته

افغانان وژلکیږي افغانانو بېرته شاته