(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

شین خالۍ

[16.Aug.2017 - 14:02]

توره شپه ده توره خونه 

شین خالۍ نه ده معلومه

توره شپه به خدای رڼاکړی 

شین خالۍ به خدای پیدا کړی

که راځې درته ولاړیم

ګلې ستا په انتظاریم

نارې مه وهه درځم 

په ویالې ګوډې ډکوم

مازدیګر دګودر غاړه 

شینخالۍ ده در روانه

زه درځم نه ایساریږم 

ستا دیدن ته رارسیږم

-
 بېرته شاته