(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

ښاغلی ډاکتر ګل حسن «ولیزی» د PSDP د مشر انو جرګی غړی

Dr. Gulhassan WalizaiVorstandmiglied der Sozialdemocratische Partei der Paschtunen - Pashtoon Social Democratic Party , Pakhtunkhwa / Afghanistan 
(PSDP)
- -  بېرته شاته