(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

ښاغلی احمد غوث شیرزاده «زمانی» د PSDPد مشر انو جرګی غړی

Ahmad Ghawas Shirzada Zamani Vorstandmiglied der Sozialdemocratische Partei der Paschtunen - Pashtoon Social Democratic Party , Pakhtunkhwa / Afghanistan 
(PSDP)
- -  بېرته شاته