(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

ښــاغــلـی الــحـاج ډګـروال حـضـرت رســول د PSDP د پـــوځـــی چـــارو مــــشــر

- -  بېرته شاته