(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) 19.12.2014لکه تنکي ، تنکي ګلان پراته دي -
16.12.2014جنګ دی دډاکټرغني او ډاکټر عبداله -
13.12.2014 غزل -
12.12.2014د مور په ویرکې -
10.12.2014خوږې مورې / د افغانانو نصیب -
طنز10.12.2014 -
06.12.2014تنکي ارمانون -
03.12.2014 پکتيکا په وير کې -
02.12.2014 نننۍ ترمالوژی -
01.12.2014دخان شهید41م تلین په ویاړ -
29.11.2014 ستوری -
28.11.2014ټپې -
25.11.2014 بګیلان -
20.11.2014 مسته کوچۍ / ارمانونه لرم -
20.11.2014 ښاغلی عبدالغفور لیوال -
15.11.2014زما لویه ګناه داده چې پښتون یم -
15.11.2014د ګران افغانستان -
12.11.2014غزل -
11.11.2014 نننۍ ترمالوژی /عملیان -
11.11.2014 دسترګو په لیمو کې -
05.11.2014کربلا -
05.11.2014سره مزه کا -
05.11.2014یوه خوله خندا -
04.11.2014 بـــابـــا -
04.11.2014 یه پښتنو! -
28.10.2014 خوږه ده پښتو -
04.10.2014 زه یو پښتون خبریال -
30.09.2014 خوارشی محتسبه -
30.09-4.10.2014 طنزونه -
24.09-26.10.2014 شعرونه تازه شول -
23.09.26.10.2014 دمور دعا /مهاجر زړه -
19.09.2014 وطن یاکفن -
16.09.2014 یو دوه تصویره -
13.09.2014 تازه شعرونه -
06.9.9.2014 غزل/مسافر -
30.08.-22.9.14 طنزونه نن بیا تازه شول -
25.08.2014 بې نصابه پښتانه -
19.8.-5.9.2014 بې رحمه سلطان/لږ انتظار شته -
16.08.2014 نن چي یوبله پېړۍ راغله -
15.08.2014 که نه وي/ څه قبلوم -
12.08.2014 لښکر لښکر ګیلې -
07.08.2014 بھارنه شو -
03.7-1.9.2014 شعرونه تازه شول -
18.07.2014 د پکتیا دشهیدانو په په یاد -
17.07-19.8.2014 طنزونه تازه شول -
13.07.2014 د محبت سندره -
13.07.2014 خونړۍ توپان -
11.07.2014 مغرور انسانه/خپلواکي -
10.07.2014 بې شرمي -
06.07.2014 رژیدلي سره ګلونه -
 بېرته شاته