(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) زه د ورکيدو نه يم -
ځواکمنو امریکانيانو -
د تـنـر کـلــی -
دمشکور څو شعرونه -
څلوریځی -
زېرى -
ستا د نوم نه مې اغاز د ژوندانه دى ــ غزل -
غزل -
د پښتو شمع -
پښتونخوا -
د خېبر تاتره -
يمه پښتون پښتنو سره ځم -
پښتو وايه ،پښتو ليکه، پښتو لوله -
د لیک لوست ژبه -
بــی پـښـتـو پـښـتـون ورکیږی -
ستړی يم -
دا پښتونخوا ده -
غزل -
خپل به مې نه شي څه پردي دي -
اسرافيله ع په شپيلۍ دې ګوتې کېږده !! مرثیه -
غزل -
غزل -
غزل مـه ليکه -
توره دهمت اودا څرنګه زړه دی -
دمحمداجان یار شعرونه -
د لایق زاده لایق په زړه پوری نعتونه -
د لایق زاده لایق شعرونه -
د زړه اوا ز -
د پـــښـتو ســندری -
لــه شـنـه آسـمـانـه بـاران -
د وطن بچيانو ته -
د عشق نشه -
د سندرو ګلستان -
ای زما وطنه! -
محل اوجونګړه ، پيغله ، اوښكي -
ښــكلااوغرور ، دوطن پرهر ، څلوريزه -
د شهزادګۍ ژړا -
اخــــتر چې كلــه راشې مرور سره پخـــلاشي -
داخترجوړه -
اختر -
اختره!.. چې راځې نو خوشحالي راوړه -
نــيکمــرغه اختر -
اختر -
ستا اختر -
اختر اختر شي -
اختر مو مبارک شه لر او بر مو مبارک شه -
نو اختر کوم اختر؟ -
اختر -
اختريزې لنډۍ -
اختريزه تحفه -
 بېرته شاته