(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) ناحيدی شهيده -
د پښتون حال -
د ښاغلی سمیع الدین افغانی شعرونه تازه شول -
د ښاغلی نظری طنزونه تازه شول -
پښتووايه پښتوليکه -
غزل او درېيزي -
ناز او نیاز او ساقي ته -
پښتونه ویښ شه -
دسولې باچاخان روح ته ډالۍ -
د مینې سبق -
ټوټی ټوټی منګی -
زموږه ننګ، او تیل وغوړي -
دوينو جام ددوزخ په څنډو -
ترخه يادونه, وې يي خيردئ -
د پښتونخو ا ايوارډ لپاره... -
غزل -
دوه غزلي -
څلورېزې او هایکو -
غزل -
د اورکوره -
غزل -
د ووه زره لسم كا ل -
Kabir Mama Pa Yaad -
ننګ -
غزل -
الهی -
نا هيد - كابل ته -
د مور پاکی شدی -
غزلي -
انځوریز شعرونه -
خدايه! امن راولې -
غزل -
غزل -
دټول کلي خفګان -
غزل -
ګرانه وطنه -
د ښاغلی نظری ښکلي طنزونه -
د ښاغلی ساپی دوه شعرونه -
زماکورافغانستان دی -
دبیلابیلو شاعرانو انځوریز شعرونه -
افسوس -
د فضل حکیم عندلیب شعرونه تازه شول -
سپينه واوره -
دریېزي -
د وطن حال -
د وطن خاوره -
غزل -
ملالې په نوم -
دځنګل قانون -
ښاغلی اسير صا حب ته ډ الۍ -
 بېرته شاته