(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) له چا ګیله وکړو -
ګران افغانستان -
دپوهاند عبدالشكور رشادطنزونه -
ړوند بڼ -
افغانه ښځه -
غزل -
یقین مې نه شي -
یوسرنه خلاصوي -
غزل -
د پـښتو سندری -
کاشکی پسرلي سره سوله راشی -
غزل -
نوی کال -
غــواړم -
دلته مه راځه سپرلیه -
دالحاج الهام الدين قيام شعرونه تازه شول -
انځور -
نــدی -
غزل -
ټپي ټپي -
دډموکراسي -
د ګر بت الوت -
د ښاغلی سمیع الدین افغانی شعرونه تازه شول -
دښاغلی ملیار شعرنه تازه شول -
دذبیح الله شریفی شعرونه تازه شول -
دخدای حکمت دی -
پرهرپرهروطن -
مورنۍ ژبه -
ارمان -
پښتو ژبه -
انځوریزشعرونه -
دا د پټی سر دی -
پارلمان ته -
غزل -
هایکو ګاني -
غزل -
زنګوم به دې -
زه افغان يم -
سوچ د ژبې بڼه ده -
نن مې زړه بېا راډک شوی -
دَ وطـن تـصـويـر -
غـــجـــر - ولې لاړل؟ -
دري غزلي -
لولۍ دنیا - پردی -
د ښاپیرۍ مینه - یوه جرعه شراب -
غزل -
درقيب انصاف -
ځونډي -
غزل -
مین -
 بېرته شاته