(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) [27.Feb.2015 - 19:47] شربت ګله -
[21.Feb.2015 - 19:12] د بابا د څلي خاوري -
[20.Feb.2015 - 19:42] د خره فلسفي عقل -
[16.Feb.2015 - 20:45] ځوانيمرګي انګېزې شينواري ته -
[11.Feb.2015 - 20:15] دډیرو مشاورانود لرلو سیالۍ/آ للو احمدزی للو -
[11.Feb.2015 - 18:50] سولې رانغلې/د شملورو پښتنو وطنه -
[11.Feb.2015 - 18:41] زیری -
[10.Feb.2015 - 22:16] داجمل خټک بابا په ياد کې -
[02.Feb.2015 - 19:46] د مورکۍ ځویه -
[02.Feb.2015 - 19:44] د سولې حاجت/د عبرت ریښتینې کیسه -
[26.Jan.2015 - 14:05] دملي وحدت حکومت -
[24.Jan.2015 - 19:52] ما له ازله پیزندلی مینه -
[24.Jan.2015 - 19:05] وپیر شته/دلارې مل -
[20.Jan.2015 - 23:48] باچا خانه تاته ملامته یم -
[13.Jan.2015 - 22:57] ښه اهل کار ؟!/مسلکي کابینه -
[10.Jan.2015 - 19:25] ‫تړمې او ښکې -
[08.Jan.2015 - 22:04] ماشومان که د مشرق که د مغرب دي -
[07.Jan.2015 - 20:07] دکونړ یاد -
[05.Jan.2015 - 20:23] ! خلکو -
[05.Jan.2015 - 20:21] نننۍ ترمینالوژي-۴ -
[03.Jan.2015 - 11:12] زما ویر -
[01.Jan.2015 - 12:48] بد بختئ -
31.12.2014 دمسافری تریخ زیندان -
29.12.2014طنز -
25.12.2014 (د وزیرستان په اپریشن (عملیاتو -
25.12.2014د شهید د مور اواز -
25.12.2014! افغانه -
23.12.2014دعندلیب شعرونه -
23.12.2014 ښکلی شعر -
20.12.2014دپېښوردشهیدانوپه یادکي -
20.12.2014چې په پښتو ژبه خبرې اورم -
19.12.2014لکه تنکي ، تنکي ګلان پراته دي -
16.12.2014جنګ دی دډاکټرغني او ډاکټر عبداله -
13.12.2014 غزل -
12.12.2014د مور په ویرکې -
10.12.2014خوږې مورې / د افغانانو نصیب -
طنز10.12.2014 -
06.12.2014تنکي ارمانون -
03.12.2014 پکتيکا په وير کې -
02.12.2014 نننۍ ترمالوژی -
01.12.2014دخان شهید41م تلین په ویاړ -
29.11.2014 ستوری -
28.11.2014ټپې -
25.11.2014 بګیلان -
20.11.2014 مسته کوچۍ / ارمانونه لرم -
20.11.2014 ښاغلی عبدالغفور لیوال -
15.11.2014زما لویه ګناه داده چې پښتون یم -
15.11.2014د ګران افغانستان -
12.11.2014غزل -
11.11.2014 نننۍ ترمالوژی /عملیان -
 بېرته شاته