(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) [02.Jul.2015 - 19:30] باچاخان ته شکایت -
[02.Jul.2015 - 19:28] تازه شعرونه -
[30.Jun.2015 - 19:42] کبير ستوري ته -
[30.Jun.2015 - 19:31] د لر و بر نعره -
[30.Jun.2015 - 19:20] بې له تانه دجنت په لوري نه ځم -
[30.Jun.2015 - 19:06] غزل -
[29.Jun.2015 - 19:33] د کابل مڼه -
[29.Jun.2015 - 19:04] ! ځوانه -
[26.Jun.2015 - 18:28] جانان -
[24.Jun.2015 - 12:02] جــــانـــان -
[20.Jun.2015 - 19:26] دلته نخرو ته مه راځه! -
[20.Jun.2015 - 19:22] زاڼې -
[16.Jun.2015 - 18:45] اوسنی یاران دی خوشی -
[15.Jun.2015 - 18:52] اور ولګيد -
[09.Jun.2015 - 21:52] غزل -
[08.Jun.2015 - 08:58] غزل -
[06.Jun.2015 - 13:11] دغلو شخصي وحدت -
[03.Jun.2015 - 19:43] نا اهله/سپین سترګی -
[02.Jun.2015 - 19:34] موږ چا مړه کړو؟ -
[31.May.2015 - 21:20] په کندهار کې دي تذکره واخیسته؟ -
[31.May.2015 - 21:15] شعرونه تازه شول -
[31.May.2015 - 21:06] د پښتو ورځی په ویاړ -
[28.May.2015 - 18:42] دپښتوورځې په ویاړ -
[26.May.2015 - 19:07] ددولت دشپږو میاشتو نوښتونه -
[21.May.2015 - 19:35] غزل -
[21.May.2015 - 19:29] کوم پیمان؟ -
[20.May.2015 - 19:21] د انسانیت چور -
[19.May.2015 - 20:50] غلطه ډیموکراسي -
[16.May.2015 - 19:12] يو فرياد -
[15.May.2015 - 17:08] د قدرت لیوني -
[11.May.2015 - 17:25] دکونړ دسيند اواز -
[08.May.2015 - 14:46] میلمستیا ...؟! -
[02.May.2015 - 19:15] نظم -
[23.Apr.2015 - 09:38] پوښتنه -
[22.Apr.2015 - 21:50] دننګرهار په ویرکې -
[22.Apr.2015 - 18:24] مقام -
[21.Apr.2015 - 21:53] په وینوسره -
[21.Apr.2015 - 21:47] کونه څیرې کرک مړ -
[19.Apr.2015 - 23:33] د لښکرونو ملک ته وایه! -
[15.Apr.2015 - 19:12] ماته پښتون په لراوبرښکارېږي -
[08.Apr.2015 - 21:04] پښتنو ځلمو -
[07.Apr.2015 - 18:53] خوار قانون صایب -
[07.Apr.2015 - 18:51] پخلاینه / د کابل قاتل -
[26.Mar.2015 - 18:55] مسلمان سه بسلمانه/خوار قانون صایب/فیس بوک -
[25.Mar.2015 - 21:50] دښاغلي عبدالوهاب سرتېر -
[23.Mar.2015 - 14:18] مسلمانه -
[09.Mar.2015 - 23:03] د شهیدانو قافلی -
[02.Mar.2015 - 20:01] (بدل واکمنان(طنز؟/دمارچ د اتمې په ویاړ -
[28.Feb.2015 - 20:27] لونګین ټال -
[28.Feb.2015 - 20:23] که مسجد که بتخانه ده -
 بېرته شاته