(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) 30.09.2014 خوارشی محتسبه -
30.09-4.10.2014 طنزونه -
24.09-26.10.2014 شعرونه تازه شول -
23.09.26.10.2014 دمور دعا /مهاجر زړه -
19.09.2014 وطن یاکفن -
16.09.2014 یو دوه تصویره -
13.09.2014 تازه شعرونه -
06.9.9.2014 غزل/مسافر -
30.08.-22.9.14 طنزونه نن بیا تازه شول -
25.08.2014 بې نصابه پښتانه -
19.8.-5.9.2014 بې رحمه سلطان/لږ انتظار شته -
16.08.2014 نن چي یوبله پېړۍ راغله -
15.08.2014 که نه وي/ څه قبلوم -
12.08.2014 لښکر لښکر ګیلې -
07.08.2014 بھارنه شو -
03.7-1.9.2014 شعرونه تازه شول -
18.07.2014 د پکتیا دشهیدانو په په یاد -
17.07-19.8.2014 طنزونه تازه شول -
13.07.2014 د محبت سندره -
13.07.2014 خونړۍ توپان -
11.07.2014 مغرور انسانه/خپلواکي -
10.07.2014 بې شرمي -
06.07.2014 رژیدلي سره ګلونه -
04.07.2014 شعرونه تازه شول -
26.06.2014 جوالي وایي -
24.06.2014 وَایه – مه وَایه -
19.6-4.7.14 طنزونه تازه شول -
13.06.2014د بابا كوره -
05.06.2014دسترګوړوند ډاکټر -
24.05.2014منم/دُعا -
19.05.2014مسواک -
16.05.2014 مرداره پیسه -
12.05.2014زه خبر وومه وړې محبوبې -
25.04.2014 روانېږو روانېږو -
25.04.2014زور واکان -
24.04.2014څلوریزې -
15.04.2014وطنه -
12.04.2014هم هغه کوڅه ده -
12.04.2014غزل -
02.04.2014ګرمه ګټه سوړ تاوان -
31.03.2014زماموري -
29.03.2014غزل -
29.03.2014غزل -
29.03.2014غزل -
24.03.2014غزل -
21.03.2014د پسرلي زیری -
21.03.2014 دذبیح لله شریفي شعرونه -
02.03.2014شعرونه تازه شول -
28.02.2014تیراه -
28.02.2014طنزونه تازه شول -
 بېرته شاته