(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

وګوره دبدب زما

[14.Jun.2017 - 14:58]

وګوره دبدب زما 

سل مې په اردل کې ځي 

سل مې غلامان دي، سل اسونه په سل لارې ځي

سل پکې ریبارې ځي

سل مې محلونه دي

سل مې برجلونه دي

سل په کښې ډالونه دي

سل پرې اویزاندې کټائ دي د غضب زما

وګوره دبدب زما

سل دي جلادیان پکې 

سل دي دورانچیان پکې

سل دي نوکران پکې

سل می لګیدلي خنجرونه په اوربل کې ځي

سل مې په اردل کښې ځي

سل دې سهیلۍ زما 

سل ګډې، چیلۍ زما

سل پړي، سیلۍ زما

سل مې کجاوې د سلو سترګو راته دارې ځي

سل پکې ریبارې ځي

سل مې صفتونه دي

سل مې نوبتونه دي

سل مې جماتونه دي

سل مې شجرې دي، سل کتابه د نسب زما

وګوره دبدب زما

سل مې سفیرۍ کوي 

سل زمیندارۍ کوي

سل مې نوکرۍ کوي

سل مې په قولبو پسې جامبړې په غوبل کې ځي

سل مې په اردل کې ځي

سل مې ماشومانې دي

سل پکښې ځوانانې دي

سل مې بوډۍ ګانې دي

سل مې مخکښې وروستو، سل کم عقلې، سل هوښیارې ځي

سل پکښې ریبارې ځې

سل په زړہ زخمونه مې 

سل سل پرهرونه مې

سل قسمه دردونه مې

سل ځله غوسیږي زړهٔ نادان دے بې ادب زما

وګوره دب دب زما

سل یې اداګانې دي

سل یې جفاګانې دي

سل یې خنداګانې دي

سل یې ښائستونه اننګو له په ول ول کښې ځي

سل مې په هردل کښې ځي

سل واره غړۍ ماله

سل سپینې کوکۍ ماله

سل واره خولگۍ ماله

سل وارې دې مړ شم که مې سر په دغه لارې ځي

سل پکښې ریبارې ځي

سل د شرافت پکښې

سل د شرارت پکښې 

سل د حفاظت پکښې

سل پکښې د روم دي، سل د ترکو، د عرب زما

وګوره دبدب زما

سل دي دورانۍ پکښې

سل دي جرمنۍ پکښې

سل کوي خانۍ پکښې 

سل سل اشرفۍ ترینه جلبۍ ته یو غزل کې ځي

سل مې په اردل کښې ځي

سل د باغیچو سره 

سل مې د مورچو سره

سل د تمانچو سره 

سل دې ټیکداره په جازونو کې بمبارې ځي

سل په کې ریبارې ځي

 

عبدالواحد ټېکدار

 
-
 بېرته شاته