(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

دذبيح الله شريفي

[01.Jun.2017 - 22:28]

ویناوال او لیکوال:ذبيح الله شريفي

څلوريځه

ولی د ایرانیانو او پنجیابیانو عربانو په مشوره خپل قام تبا کوی طالیبه

د پښتنو عالم وښیار د سر سړی وژنی دا قام سره غټی ختا کوی طالیبه

د پښتنو په منتیقو کې ښونځې سوزوې ماشومان نه پرږدی عمل او تعلیم

پرمختږ ته دچا په لارښونه ته دا کار کوی دا غټه عظیمه ګنا کوی طالیبه

۰۰۰۰۰۰

ملا مولوي علامه څه شو ستاسو واقعیت ؟

داعیش او طالیب له منزه وړي پاک دین د اسلامیت مسلمانه

ته ورته ګوری ملا مولوي علامه څه شو ستاسو واقعیت مسلمانه

د حدیس او قران په کوم ایت کې راغلي ځان وژنه  ښونځۍ سوزه

جوماتوکې بمونه الوځوه په ښځو تیزاب شینده داسو اینسانیت مسلمانه

داعشیان او طالیبان دواړه د شیطان په رواني مرضو اتخه شوي

په مبارکه روژه کې د مسلمانانو وژنه یی لوی دی سوبوت مسلمانه

داعیشان او طالیبان نه مسلمانان دي او نه د ایسلام په لاره روان دي

ملا مولوي علامه دا خبره باید وکړي ولی ډاریږۍ درنه هر شو اخریت مسلمانه 

افغانانو له خپل کلو باڼډو وباسی طالیبان او داعیشان دا ټول د امریکا د ګټو لپاره

جنګیږي دا د ای اس ای یوه فروژه چی مخ کې بیایۍ دا یی دی اسلیت مسلمانه

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰

خوستیان کافر ول طالیبه ؟

بم الوځونه وژنه یوه لویه رواني بیماري دی

د خدای په عذاب کګړ شوی هر انیتهاري دی

ته د روزی ته وګوره او د مسلمانانو وژنوته

وګره چړي طالیبه ولی دا کار ایجباري دی

خوستیان کافر ول چی تاسو په دی روزه کې

شهیدان کړل ستاسو له لاسه هر پښتون فراري دی

د ایران او پنجاب په دوستور د پښتنو عالم وښیار د

سر سړی وژنی نی پریږدې دا کار دی افتخاري دی

که تاسو اوسامه نه ساتلو امریکا به ولی امله کوله ذبیح الله

د پښتون د قام د تبایي لپاره دا جوړ شوی پلان سراري دی

۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

دپښتنو له بی اتفاقي وطن چور تالاشو ؟

پښتنو راځۍ نور یو بل سره پوخلا شو

دا څه کوۍ د جګړو له لاسه برباد تبا شو 

ولی یوبل په غیږ کې نه نیسی د چا په لمسون

راځۍ یوه جرګه شو په د جرګه کې راټول له هر خواشو

تر سو به ویده میده ګنګس او ګیچ وسۍ د جنګ ته

راځۍ د دی تورو تیرو ماتمونو په لټون یی د رڼا شو

که پښتانه سره یو قوت یو تاقت شي دا جنګ په خپله

له منزه ځي خلاس به له دغو راغلو خترناکو بلا شو

ولی له تیرو بی اتفاقۍ مرورتیانه عبرت نه اخلۍ پښتنو

ذبیح الله د پښتنو له بی غیرتۍ بی اتفاقۍ د شمالي ټلوالې 

لڼډغرانو چور نیښلولی لاړ خیالي وطن مو چور مو تالا شو

۰۰۰۰۰۰۰۰

محمده

د دواړو جهاونو سرداره محمده

واقیعت دی ستا هره خبره محمده

قران او حديس ستا او د الله نصیت دی

لکه جیراغ رڼا دی ستا لاره محمده

ته په ریښتا دوست د لوی خدای وی

بیا راشه دنیا ته د خدای لپاره محمده

ستا د جومات لارویان وژنی په ډیر

بی رحمی دا ده د مسلمانانو ڼنې ګزاره محمده

مسلمانان لکه لیوني سپي یو بل خوري

اخو ډب روان دی نه شته چاره محمده

 

۰۰۰۰۰۰۰

وطن نه هیريږي

وطن وطن دی په مونږ ګران افغانستان دی

نوموهیریږي لوړ یی تاریخ لوړ یی نیشان دی

جیږ جیږ یی غرونه دي په کې وسیږي بازان

مونږ ته هم دا خړ پړ خیالي وطن جنت نیشا دی

خاپوړی مڼډی مو په کې کړي نی شو هیرولی

پرته له افغانستانه بل وطن راته لکه زیندان دی

لکه د مور په شانی خوږه مینه لري څنګه به یی

یاده باسو دا ښکلی وطن مو عشق او ایمان دی

د وطن د قدر او عیزت پته خو هغو ته لږیږي 

چی مسافر وي ذبیح الله هم مسافر دی ارمان دی

 

۰۰۰۰۰۰۰

مسافر جانانانه راځه

تر سو به ګرځی خوار ځار پردي وطن کې

راځه جانانه ومر ټول تیر شو په ارمان کې

ځواني لاړه ټوله د حجران غمو وخوړه هسی

قسم دی بی له تا نه شته دی مزه په ژوندون کې

وښکې می وینی شولی د بدن غوښی می خوړڼی

شولی نور راشه نه لرم قرار ستا په بیلتون کې

یو بل سره یی په خوشحالۍ باندی تیر کړو دا به 

ښه وي راځه جانانه دوه ورځی ژوده په جهان کې

هي چیرته نه دي جوړی سوي د ولږی هیدیرې دي

ذبيح الله یوه مړۍ ډوډۍ پیداکيږي افغانستان کې

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰

پښتنو راځۍ د پنجابیانو دسیسۍ روساو کړو ؟

 

راځۍ چی ازاده پښتون خواکړو پښتنو

د یوالي ناری پورته په هر خوا کړو پښتنو

داویده میده بی چاره خلک راویښول غواړي

دا د ظلم او وحشت توری تیری رڼا کړو پښتنو

دا وخت راغلی چی یوه جرګه شو خپل مشروټاکو

دا تالا وال دانی وانی قوم یو بل سره پوخلا کړو پښتنو

بس دی د پنجابیانو لپاره مو ډیره قرباني ورکړه راځۍ په 

یوه اتقاق راټول شو د پنجابیانو هره دسيسه روسوا کړو پښتنو

د خان پاچاخان په لاره قدم کیدو خدای مهربانه نه دی هر څه به

اسانه شي ذبیح الله وایي یو بل په غیږ کې ونیسو تیروته شا کړو پښتنو

 

۰۰۰۰۰۰۰۰

زړګیه هروخت یی راته مه یادوه ؟

 

د سرو شوڼډو موسکا مه یادوه

توری زلفی د لیلا مه یادوه

زړګیه ولی نه تر سبریږی  

هغه مغروره بی وفا مه یادوه

بی وره یی سوزولی یمه

نوم د مینی بیا مه یادوه

د خدای لپاره بس کړه نور

هغه راته سبا او بیګا مه یادوه

ذبیح الله دا چی کوی کبر په ما

په غزل کې د هغې ښکلا مه یادوه

۰۰۰۰۰

خان پاچانه د پښتنو د قام سرداره

پښتنو ده ورکه کړی د یوالي لاره د پښتنو د قام سرداره

یو ځلي بیا راشه دنیا ته د خدا لپاره د پښتنو د قام سرداره

ټول یاغي باغي شول ستا په حجران کې خانه پاچاخانه

ټول وطن مو لر او بر دی ناقراره د پښتنو د قام سرداره

د بښتونخوا د ازادۍ ناری په ټپه ولاړي دي حي څوک 

یی هم تپوس نه کوي زمونږ پلاره د پښتنو د قام سرداره

پښتانه هره ورځ په رنګا رنګ دسیسو وژل کیږي د تپوس یی 

څوک نه شته د ټولو پښتنو دا غږ واوره د پښتنو د قام سرداره

یو غم نه دی مونږ جنګ وژاړو که خپل منزنۍ بی اتفاقي

ذبیح الله ارمان نه شته تګ دنیا ته دوباره د پښتنو د قام سرداره

 

۰۰۰۰۰۰۰

 

پردي وطن کې کارګره یاره راشه

کله راځې وطن ته مسافره یاره 

زه به مړه شم زما بی غوره یاره

لکه پاڼه وچه کلکه زړه شومه 

درپسی یم د زړه رنضوره یاره

زه خو پاتی هڅی یو کالبوت یم

روح می تاوړی په زړه کافره یاره

له یاده د ویستی یمه ولی ظالمه

زه خو تاپسی شومه دربدره یاره

ذبیح الله ما څه ګڼړی ته څه راوختلی

نور راشه پردي وطن کې کارګره یاره

 

۰۰۰۰۰۰۰۰

 

تر سوبه د جنا کافر تصویر ته سوجدی کوۍ ؟

تر سو به لاسپوسي د کرغیړنو پانجابیانو اوسۍ د پښتونخوا پښتنو

ولی د ازادۍ ناری مو چوپی دي په خوب ویدو میدو بی فروا پښتنو 

د بی غیرتۍ له لاسه په خپل کور کې ته د کور نوکر شوی پنجابی

ستا د پښتون خوا بادار شو د غلامی کې خوښ یی تلا والا پښتنو

د دشتګر په بانه یی ټوله پښتون خوا له ققظی لاندی کړه تاسی ورته

ګوری ټول قبایل قومونه یی غلامان شول څه شوه ستا میړانه زما پښتنو

پنجابی تا په پنجاب کې د پښتو د کلتور لماځنی ته نه پریږدي نو تاسی

ولی د ټولی پښتونخوا واک او اختیار اورسپارلی دی ورک او روسا پښتنو

د بعضی پښتنو په دفترو کی د کافر جناح تصویر ته ولی سلامي کوی پښتنو

ولی د پاچاخان تصویر په دفترو کې نه شته راویښ شی زه 

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰

پښتانه ولی بی اتفاقه شو ؟

له پښتنو اتفاق پښتونوالي له منزه لاړه

له یو بل سره ورورولي له منزه لاړه

پوخوابه له یو بل نه ځاریدل هر وخت

اوس هغه مینه محبت سیالي له منزه لاړه

تنګه سختۍ کې به هر وخت جرګې کیدلی

اوس هغه کلتور دوستور پالي له منزه لاړه

مشرانو به چی هره پیسله وکړه ټولو به په

امین کړ اوس هغه مشیروالي له منزه لاړه

ذبیح الله پښتانه ولی خپل منز کې بی اتفاقه دي

لکه پوخا له یو بل سره هڼډیوالي له منزه لاړه

 

۰۰۰۰۰۰

 

د خدای عشق مینه ؟

 

دا بعضی خلک دومره مغرور شي چی ته وایی زړګی نه لري

ډیر داسی انسانان شته په دنیا مین شي ته وایی مرګی نه لري

ډیرو د پاني دنیا لیزت عیش او نوش پریښي وي بوخت وي

عبادت کې دیته وایي ملنګان زړه کې د دنیا اوسګی نه لري

یو بل نه ځاریږی خلکه دوه ورځی ژونده د خدای عشق مینه 

زده کړی له ملنګانو ګوری دوۍ په دنیا کې کورګی نه لري

ذبیح الله اوسني شاعران ډیرشو خدای د نور هم ډیر کړي خو یو یی

هم د قام په عشق کې ملنګ نه شو یو یی هم په سر پټګی نه لري

 

۰۰۰۰۰

اسلام پاک واقعي دین دی

حديس او قران کریم لاره د انسانیت دی

لمونځ کول له خدای سره مینه محبت دی

اسلام رڼا د دواړو جهانونو دی کو پوهه

شی اودس کول د زړه پاکي او تصلیت دی

اسلام د سولې د مینې دوستي لاره دی نه د جنګ

زورواکي که ښه یی ولولی ډک له شرافت دی

روزه له برکتو ډکه میاشت دی روزه یي انسان

سره خدای مل دی دا د پیغمبر وصیحت دی

په شپه د لیلتول قدر الله پاک راځي اسمان ته 

ذبیح الله لیدلې ګواهي ورکوي هم دا واقیعت دی

۰۰۰۰۰

جګړی له وطنه لری غواړو

ریوشوت او خیانت له وطنه لری غواړو

جنګ او جحالت له وطنه لری غواړو

په علم تعلیم د وطن توری شپی رڼا کوو

غريبي او غوربت له وطنه لری غواړو

قانون د پاک قران په وطن کې جاري ساتو

دشتګر او توروریست له وطنه لری غواړو

په نوم د دیموکراسي بی ځایه ازادي څه کړو

د امریکا او ناټو سلاحیت له وطنه لری غواړو

مونږه افغانان یو جوړیږو خپل منز کې تاسی لاړ

سۍ ذبيح الله د جګړو رقابت له وطنه لری غواړو

 

۰۰۰۰۰۰۰۰

سوله به کله راځي

خدایه مونږ افغانان ډیر غمجن یو سوله به کله راځي

کلونه وشول د سولی ارمانجن یو سوله به کله راځي

د جنګ جګړو له لاسه نه خوښي نه خوشحالي پیځنو 

دربدره بیچاره په زړو خوږمن یو سوله به کله راځي

په خپل وطن کې کډوال شو د جنګ له لاسه اخیر ولی

تر سو به غریب مسافر د بل وطن یو سوله به کله راځي

له یوی خوا جنګ دی له بلی خوا قیمتي دی ور بل دی مونږ 

خواران غریبان مایوبان ډیر جیږرخون یو سوله به کله راځي

د خوار غریب د کوڼډو ایتیمانو په کیسه کې هي څوک نه دي

خدایه تر سو به د اشرارو لاسپوسي ګیروګان یو سوله به کله راځي

 بېرته شاته